Limosa-1

Menselijk kapitaal vormt tegenwoordig een duurzaam concurrentievoordeel en wij
helpen u dit voordeel verder stevig aanhouden.

Limosa-1


Limosa-1 meldingen Interim werknemers Polen

Elke buitenlandse uitzendkracht die in België tewerk is gesteld dient een melding doen bij Sociale zekerheid België.

Als een meldingsbewijs wordt een zogenaamd Limosa-1 formulier gebruikt.

KS Service voert deze Limosa-1 meldingen voor haar uitzendkrachten die aan Belgische klant ter beschikking is gesteld.

Hiermee KS Service voldoet als een erkend uitzendbureau aan de Belgische wet- en regelgeving.